Восък, конкрет и абсолю

Конкрет получен чрез ектракция с n–hexsane. Абсолю получено чрез етилова дестилация на конкрет. Восък получен при екстракция на абсолю от конкрет.

Показване на 9 резултата

Показване на 9 резултата