Wax, concrete and absolute

Конкрет получен чрез ектракция с n–hexsane. Абсолю получено чрез етилова дестилация на конкрет. Восък получен при екстракция на абсолю от конкрет.

Showing all 3 results

Showing all 3 results